CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM PHƯƠNG GIA

Liên hệ
Địa chỉ: Số 47/384 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
MST 0201655045
Đại diện Ông NGUYỄN HUY TIỆP
Chức vụ Giám đốc